Facebook SDK

Download phần mềm đăng tin

Bước 1. Trước khi sử dụng phần mềm bạn PHẢI cài 2 Tool sau :
1. Microsoft .NET Framework 4.6 ( DotNet 4.0 ) (win 8 hoặc win 10 thì khỏi cài)
2. SQL Server Compact 3.5 ( SQLCE 3.5 )

Bước 2. Download và giải nén phần mềm bản Full.
Sau đó copy file VFP Pro.Lic (hoặc VBDSP.Lic  hoặc VRP.Lic) (- file đính kém cuối mail nhận được khi mua phần mềm tương ứng) vào cùng thư mục với file VFP Pro_v1.6.exe  hoặc VBDSP_v1.1.exe  hoặc VRP_v1.0.exe).

Chạy phần mềm từ file VFP Pro_v1.6.exe (hoặc VBDSP_v1.1.exe hoặc VRP_v1.0.exe).

Link tải phần mềm đăng tin VFPPro (Bản Full) : VFP Pro_v1.6
Link tải phần mềm đăng tin VRP (Bản Full) : VRP_v1.0
Link tải phần mềm đăng tin BĐS (Bản Full Toàn Quốc) VBDSP_v1.1 TQ   


Hỗ trợ cài đặt qua phần mềm điều khiển máy tính từ xa Teamviewer hoặc UltraViewer
Link tải: Teamviewer
Link tải: UltraViewer
Link tải: AnyDesk

Để sở hữu key bản quyền phần mềm vui lòng Thanh toán và Liên hệ 
0932.757 .969 Mr Nhân
Kết quả hình ảnh cho setup phần mềm
Mới hơn Cũ hơn