Hướng dẫn bình luận vào bài viết mới nhất trên fanpage

Tính năng này giúp chung ta tương tác nhanh nhất tới các bài viết trên fanpage mà chúng ta cần, ví dụ khi 1 fanpage nào đó vừa đăng bài mới, chúng ta đi comment phía dưới với 1 nội dung thì sẽ tiếp cận nhanh nhất hay tương tác nhanh nhất với fanpage này 

Để sử dụng tính năng  anh/chị vào tab: MXH và Blog -> Đăng bài facebook tab 1 -> Bình luận vào bài viết mới nhất fanpage. (hình ảnh minh họa dưới)+ Fanpage ID: là ID của page mà mình quản trị và là sẽ là page mà mình lấy danh nghĩa để đi bình luận

+ Nhập danh sách Fan_ID cần bình luận: anh/chị muốn tương tác bình luận cho danh sách fanpage nào thì cho danh sách ID các page vào ổ này để phần mềm tương tác

+ Nội dung bình luận: là nội dung chúng ta đi bình luận, phải spin nội dung để không bị facebook chặn ( cú pháp spin là {a|b|c}

Lưu ý: anh/chị phải đăng nhập tài khoản vào Đăng bài facebook tab 1 phải là tài khoản admin của fanpage ID

Muốn lấy các ID fanpage theo từ khóa chúng ta vào tính năng như hình ảnh ở dưới - sau đó xuất ra 


Khi xuất ra sẽ ra danh sách link các fanpage và muốn lấy ID của các page này thì chúng ta cho danh sách đó vào tính năng như hình ảnh, click lấy và đợi trả kết quả


Copy ID vào bước trên để chúng ta đi comment những bài viết mà ID fanpage này mới đăng

Cuối cùng, click Chạy và đợi phần mềm báo cáo link kết quả