Hướng dẫn phát livestream video trên VFP Pro

Hướng dẫn phát live video trên VFP Pro

Phần mềm phát live video VFP Pro giúp chúng ta phát  live video lên nhiều page, tường, nhóm cùng lúc

Để sử dụng tính năng chúng ta vào tab: MXH và Blog -> đăng bài facebook tab 1 -> Live video  (hình ảnh dưới minh họa)

 


Sử dụng tính năng này chúng ta cần có video để chuẩn bị phát live, và tiến hành cấu hình như sau:

+ Tiêu đề: là tiêu để live stream, có hỗ trợ spin 
+ Mô tả: là nội dung mô tả về video phát live
+ Danh sách video: chọn đường dẫn tới thư mục chứa video, có thể chọn nhiều video để phát liên tục, lưu ý tên thư mục và tên video không để chữ tiếng việt
+ ID nhóm, profile, page: là danh sách các ID nhóm hay profile hay page mình muốn phát video lên
Ví dụ như hình ảnh trên thì mình đang cấu hình cho 4 nơi phát, số 1 là phát lên profile tường cá nhân, 2 ID tiếp theo là 2 nhóm cần phát và cuối cùng là ID fanpage với cú pháp là P:ID
+ Live webcam và màn hình: lựa chọn theo cấu hình mặc định, nếu live màn hình thì anh/chị có thể dùng cách 2 là cài đặt thêm https://sourceforge.net/projects/screencapturer/files/?source=navbar 
+ Chất lượng video: Là tùy biến chất lượng của video phát
+ Cách live: chúng ta có thể lựa chọn phát video bằng video, hay từ webcam hoặc từ màn hình máy tính
+ Đóng dấu video: khi phát video chúng ta có thể chèn 1 ảnh để đánh dấu video đó, ảnh này có thể tùy chọn ở các góc là lựa chọn các vị trí

Sau khi cấu hình xong chúng ta click chạy, phần mềm sẽ chạy toàn bộ các ID được lựa chọn trong danh sách ID nhóm, profile và page, trường hợp chọn nhiều video thì phần mềm sẽ chạy lần lượt từng video một, muốn chạy lặp lại các video chúng ta có thể copy ra các dòng 

Chúc anh/chị cấu hình thành công!