HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP FACEBOOK VÀO VFP BẰNG COOKIE

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP FB VÀO VFP BẰNG COOKIE
Lấy cookie:

Bước 1: Login tài khoản vào trình duyệt (ví dụ coccoc) -> Bấm vào trang chủ Facebook

Bước 2: Nhấn F12 để lấy cookies > Chọn tab Network > Chọn tiếp tab XHR > Chọn 1 request "/ajax/bz" > Tìm đến dòng Request Headers > Copy cookie

Sau khi có cookie bạn vào Facebook -> đăng bài Facebook-> dán cookiee vào ô" đăng nhập bằng cookie -> bấm đăng nhập


Bước 3: Vào Tab Facebook -> Đăng bài Facebook -> paste cookie vào ô đăng nhập bằng cookie -> bấm Đăng Nhập

video Hướng Dẫn