Facebook SDK

 Chức năng diễn đàn của VFP

- VFP Pro hỗ trơ 8 forum VBB, phpBB, IPB, XenForo, Discuz, MyBB, Yaf, SMF 
- Tạo tài khoản forum (Không đăng ký lại khi trên Profile đã có user/pass)
- Tạo tài khoản bằng tay -> lần sau có thể đăng ký tự động được.
- Kiểm tra tài khoản sống hay chết
- Kích hoạt mail
- Tạo chữ ký
- Thay đổi avatar
- Hỗ trợ gọi tên ( cách dùng $Nick$, $Forum$, $Time$, $Date$ )
- Kiểm tra tài khoản
- Kiểm tra tin đăng 
- Kiểm tra loại forum
- Kiểm tra forum trùng
- Kiểm tra Google Pagerank hàng loạt
- Kiểm tra Google Pagerank toàn site
- Check PR - Alexa hàng loạt 
- Hỗ trợ chèn hình ảnh, link, video
- Spin text: cách dùng: {a|b|c} hoặc {a,b,c}
- Spin text lồng nhau: cách dùng: {{a|b|c}|{a|b|c}}  giúp đăng nhiều bài cùng 1 tài khoản
- Hỗ trợ gọi tên: cách dùng: $Nick$, $Froum$, $Time$, $Date$  
- Đăng tin, up tin tự động
- Đăng tin ngẫu nhiên
- [Đăng blog] trên forum VBB
- Lưu lại câu hỏi ngẫu nhiên
- CHNN Server - Online
- Hỗ trợ deathbycaptcha.com, de-captcher.com
Hướng dẫn đăng tin lên diễn đàn có sản trên phần mềm:
 
Hướng dẫn thêm danh sách diễn đàn Vip hoặc có sản tài khoản vào phần mềm 
 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn