Facebook SDK

Làm quen với bộ môn nuôi nick fb: + thiết bị (pc,lap,dcom,sim...) + nick (clone,via...) + IP (ipv4 ipv6 ip4g proxy...) + UserAgent + Làm quen các thuật ngữ : spam,ngâm,nuôi,trust,spintext đảo nội dung ...blabla + Làm quen với các thao tác cơ bản trên phần mềm


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn