Facebook SDK

Vào tính năng Phân tích seo -> tìm kiếm backlink 

Bươc 1 : tìm kiêm lây backlink, từ khoa cac ban linh hoat theo từng loại forum
Site:edu dấu hiệu nhận biết
Site:gov dấu hiệu nhận biết
ví dụ
site:.edu "powered by vBulletin"
site:.edu Powered By MyBB
site:.edu "powered by phpbb"
site:.edu /forum/
site:.edu forum
site:.edu profile.php
site:.gov vbulletin
site:.gov Powered By MyBB
site:.gov powered by phpbb
site:.gov new thread
site:.gov forum
site:.gov /forum/
site:.gov /phpbb/
site:.gov /phpbb3/Bươc 2 : copy danh sach link bên tim kiêm backlink cho vào kiểm tra loại forum quy khach lay danh sach khi chay xong click Lưu vào DB để nhập dư liệu


Sau khi thêm để biết forum đã thêm thành công các bạn vào quản lý forum, sẽ thấy danh sách forum vừa nhập

Với những thuật toán này các bạn có thể chủ cộng trong việc tìm kiếm forum mới và thêm vào dữ liệu bất cứ lúc nào 
Mới hơn Cũ hơn