Hướng dẫn đăng linkedin

Phần mềm đăng tin Linkedin bằng VFP Pro, để sử dụng tính năng đó chúng ta làm như sau:


Chúng ta vào chức năng: MXH và Blog -> đăng bài Mạng xã hội và blog (hình dưới minh họa)

ở tính năng này bên tay phải chữ màu đỏ là hướng dẫn đăng (ô vuông màu xanh)

bên tay trái là cú pháp e đang làm cụ thể. với cú pháp đó sẽ đăng lên 2 nội dung: 1 là dạng text và 2 là dạng html

dạng text: nếu đăng link thì chúng ta để full link ở cuối nd

dạng html: chúng ta có thể chèn link được bình thường

2 cú pháp giống nhau và chỉ khác nếu muốn đnưag nội dung là text thì thêm số 1 ở cuối cú pháp

+  Hướng dẫn tương tác trên linkedin

Để sử dụng tính năng này chúng ta vào MXH và blog -> Linkedin

Ở tính năng này trước hết anh/chị điền tài khoản để đăng nhập, sau khi đăng nhập xong chuyển sang tab tương tác.
Link: là link tìm kiếm những người tham gia linkedin, ở link này chúng ta có thể tùy biến lựa chọn khác bằng cách copy link đó vào trình duyệt, ở tay phải có các lọc lựa chọn những người nào phù hợp để đi tương tác 


Sau khi có link tìm kiếm các đối tượng phù hợp chúng ta click tìm kiếm để phần mềm lấy ra Danh sách UID
các tích chọn như connect, like, follow, comment là các tùy chọn sẽ thao tác trên các UID vừa tìm dc
muốn comment thì chúng ta phải điền nội dung comment vào ô nội dung (có hỗ trợ spin cú pháp spin {a|b|c}
sau cùng là click chạy phần mềm sẽ đi tương tác