Hướng dẫn cài đặt VFP Pro trên máy mac os

Để sử dụng phần mềm VFP trên máy Mac các bạn chỉ cần cài thêm phần mềm oracle virturalbox vm dành cho máy mac.
tải về các file sau :
https://download.virtualbox.org/virtualbox/5.2.8/VirtualBox-5.2.8-121009-OSX.dmg
https://drive.google.com/open?id=1rZU6AS9Pm63uYfkk3ahN7PKqJTw7N73V
Bước 1 : cài đặt virtural box
Bước 2 : import file IE8-win7.ova vào virturalbox
Bước 3 : khởi động máy ảo IE8-win7 và download vfp pro về cài đặt trên máy ảo
p/s bản ie8-win7 đã cài sẵn dot net 4.0 nên khá tiện lợi cho a em cài vfp