Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2019

HƯỚNG DẪN LỌC BẠN BÈ KHÔNG TƯƠNG TÁC TRÊN NICK CÁ NHÂN BẰNG VFP

HƯỚNG DẪN LỌC BẠN BÈ KHÔNG TƯƠNG TÁC TRÊN NICK CÁ NHÂN BẰNG VFP - BƯỚC 1: QUÉT UID BẠN BÈ TƯƠNG TÁC TRÊN TẤT CẢ BÀI VIẾT TRÊN TƯỜNG FBUID -> LẤY UID FANPAGE VÀ NHÓM VÀ BÀI VIẾT theo cú pháp sau PageID:UID - BƯỚC 2 : LẤY DANH SÁCH BẠN BÈ CỦA NICK VÀ LỌC PHÂN LOẠI VỚI DANH SÁCH UID TƯƠNG TÁC VỪA QUÉT FACEBOOK WEB ĐĂNG BÀI -> MỜI BẠN BÈ -> BẤM LẤY DANH SÁCH BẠN BÈ LỌC TRÙNG UID: TIỆN ÍCH -> KIỂM TRA TRÙNG UID, EMAIL BƯỚC 3: HỦY KẾT BẠN VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TƯƠNG TÁC FACEBOOK WEB ĐĂNG BÀI -> KẾT BẠN -> CHO UID VÀO Ô BẤM HỦY CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG video hướng dẫn chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=e6lNTiMlVIA&feature=youtu.be