HƯỚNG DẪN LỌC BẠN BÈ KHÔNG TƯƠNG TÁC TRÊN NICK CÁ NHÂN BẰNG VFP

HƯỚNG DẪN LỌC BẠN BÈ KHÔNG TƯƠNG TÁC TRÊN NICK CÁ NHÂN BẰNG VFP - BƯỚC 1: QUÉT UID BẠN BÈ TƯƠNG TÁC TRÊN TẤT CẢ BÀI VIẾT TRÊN TƯỜNG FBUID -> LẤY UID FANPAGE VÀ NHÓM VÀ BÀI VIẾT theo cú pháp sau PageID:UID - BƯỚC 2 : LẤY DANH SÁCH BẠN BÈ CỦA NICK VÀ LỌC PHÂN LOẠI VỚI DANH SÁCH UID TƯƠNG TÁC VỪA QUÉT FACEBOOK WEB ĐĂNG BÀI -> MỜI BẠN BÈ -> BẤM LẤY DANH SÁCH BẠN BÈ LỌC TRÙNG UID: TIỆN ÍCH -> KIỂM TRA TRÙNG UID, EMAIL BƯỚC 3: HỦY KẾT BẠN VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TƯƠNG TÁC FACEBOOK WEB ĐĂNG BÀI -> KẾT BẠN -> CHO UID VÀO Ô BẤM HỦY CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG video hướng dẫn chi tiết:
https://www.youtube.com/watch?v=e6lNTiMlVIA&feature=youtu.be

Nhận xét :

Đăng nhận xét