Facebook SDK

Hướng dẫn các cách  lấy UID trên VFP
2.1 Lấy uid toàn bộ thành viên nhóm
2.2 Lấy UID tương tác trên nick cá nhân và những nick khóa không cho xem danh sách bạn bè
2.3 Lấy UID tương tác bài viết,photo,video
2.4 Lấy UID tương tác trên fanpage
2.5 Lấy UID tương tác trên group
2.6 Lấy UID bạn bè của 1 hoặc nhiều nick facebook cá nhân
2.7 Lấy uid từ số điện thoại hoặc email
2.8 Lấy uid inbox với fanpage hoặc nick cá nhân của mình quản trị
Link tài tài liệu hướng dẫn tại đây

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn