Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2020

Hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng tin bất động sản

* Videos hướng dẫn sử dụng : 1. HD tạo tài khoản: https://youtu.be/mFX7TAJ8qFM 1.1 HD sửa lỗi bảo mật Gmail khi kiểm tra lỗi user name - passwword : https://youtu.be/IvRK8JyewAw 2. HD soạn tin đăng: https://youtu.be/WTFIx2SjpU4 3. HD đăng tin: https://youtu.be/Gy9hYJ-F16k 4. HD hẹn giờ đăng tin: https://youtu.be/fs4g4V99EaM 5. HD thêm tài khoản có sẵn và gom danh sách web, tin đăng: https://youtu.be/8Ue-dCFSeBU 6 . HD khai thác phần mềm để đăng tin hiệu quả: https://youtu.be/YtJW8uIpE34 7 . HD đăng tin cho trang sử dụng Cookie : https://youtu.be/kDJf2iE5Flc 8 . HD sửa lỗi bảo mật Gmail : https://youtu.be/IvRK8JyewAw Liên hệ hỗ trợ 0932757969 Mr Nhân