Hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng tin bất động sản

* Videos hướng dẫn sử dụng :1. HD tạo tài khoản: https://youtu.be/mFX7TAJ8qFM

1.1 HD sửa lỗi bảo mật Gmail khi kiểm tra lỗi user name - passwword:https://youtu.be/IvRK8JyewAw

2. HD soạn tin đăng: https://youtu.be/WTFIx2SjpU4

3. HD đăng tin: https://youtu.be/Gy9hYJ-F16k

4. HD hẹn giờ đăng tin: https://youtu.be/fs4g4V99EaM

5. HD thêm tài khoản có sẵn và gom danh sách web, tin đăng: https://youtu.be/8Ue-dCFSeBU

6. HD khai thác phần mềm để đăng tin hiệu quả:

https://youtu.be/YtJW8uIpE34

7. HD đăng tin cho trang sử dụng Cookie :

https://youtu.be/kDJf2iE5Flc

8. HD sửa lỗi bảo mật Gmail : https://youtu.be/IvRK8JyewAw

Liên hệ hỗ trợ 0932757969 Mr Nhân

Nhận xét :

Đăng nhận xét